ÖZEK 2019 ▸   24 - 26 Nisan 2019 | Hatay | TURKEY       ozek2019@mku.edu.tr   

Bildiri Kuralları


Sözlü Bildiri ve Poster Bildiri Özetlerini yüklemek için tıklayınız.
Konferans ve Panel konuşmalarının özetlerini ozek2019.mku.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Genel Kurallar

Özetler kongre web sayfasından online gönderilecektir; sözel ve poster bildiri özetleri sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla kabul edilmeyecektir. Elektronik bildiri sistemi 22 Mart 2019 Cuma günü kapatılacaktır.
Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.
Başvuru formunda sunum tercihinizi belirtiniz (poster ve/veya sözlü bildiri). Mümkün olan en çok kabul edebilmek amacıyla başvuru sayısına göre sunum türünüzü bilim kurulumuzca değiştirebileceğimizi hatırlatınız.
Bildiriler Bilim Kurulunun belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.
Özetlerin yer alacağı Kongre Özet Kitabı katılımcılara sunulacak, ayrıca kongre web sayfamızda yayımlanacaktır.

Bildiri Özeti Hazırlanması ve Yazım Kuralları

Özetler Türkçe olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.

Özetin Konusu

Özetin başvuru formunda ana konularının listelendiği sayfasındaki ana başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağının saptanması açısından önemlidir.

Başlık

Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalı, boşluklar dahil, yazarlar ve kurum isimleri hariç toplam 100 karakteri geçmemelidir. Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir. Başlık 14 punto, koyu ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır ve ortalanmalıdır. Yazar/yazarlar ise sırasıyla açık ad ve soyadları, e-posta adreslerini yalnızca ilk harfleri büyük diğerleri küçük, 12 punto, koyu ve Times New Roman yazı karakteri ile ortalanmış bir şekilde yazılmalıdır.

Özet Metni

Özet metni, destek metni dahil, anahtar sözcükler hariç toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Standart kısaltmalar kullanılabilir. Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir, tablo ve şekil içermemelidir. Paragraf başlarında 1.25cm girinti bulunmalıdır. Tüm paragraf 11 punto, Times New Roman yazı karakteri ile normal yazılmalıdır. İki yana dayalı ve tek satır aralığı olmalıdır.

Amaç

Çalışmanın neden yapıldığı net ve açık bir şekilde belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem

Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan örneklem grubu ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.

Bulgular

Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.

Sonuç

Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir. Bu bulgular gelecekteki özel eğitim öğretmenlerine, engeli olan çocuğa sahip ailelere, engeli olan bireylere ve özel eğitimle ilgili paydaşlara ne gibi katkıları sağlayacağı belirtilmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.

Anahtar Sözcükler

En az 3, çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.

Sunum Bilgileri

Posterler

Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler raptiye ve/veya yapışkan hamur ile sunum panosuna yerleştirilecektir(lütfen raptiye getirmeyi unutmayınız.) poster yerleştirme konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Sözlü Sunumlar

Sunumlarınızı power point olarak hazırlayabilirsiniz. Sunularınızı usb ye kopyalayarak yanınızda getirmeyi unutmayınız.

Slaytlarınızı hazırlarken yararlanabileceğiniz siteler:

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.pdf